Kallid lehekülje külastajad. See siin ei ole Kuuba piibel ja kogu
selle sisu tugineb viie inimese kogemustele ja üleelamistele.
 Lood ei ole välja mõeldised, kuid võivad ajaga kaotada
aktuaalsuse. Meie reis toimus 05.02.2008 - 24.02.2008.
Mõnusat lugemist ja küsimist. Kõikidele "uutele Kuubakatele"
vahvat reisi ja ärge hetkekski kõhelge - kas minna.
sõber Trip.ee